เกี่ยวกับ

บริษัทรักษาความปลอดภัย บอส จำกัด


เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ตามมาตรา 3 บริษัทรักษาความปลอดภัย หมายความว่า บริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย และมีทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรม มีมาตรฐานสากล

โดยมีผู้ก่อตั้งเป็นนักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย ทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ เรามีทีมงานสายตรวจที่ใส่ใจบริการ มีทีมงานฝ่ายการตลาดที่คอยติดตามงานหลังการขาย และ มีการฝึกอบรมทบทวนการทำงานรปภอย่างมีประสิทธิภาพและระบบ เน้นพนักงานรักษาความปลอดภัยสัญชาติไทยเท่านั้น เรามีศูนย์ประสานงานบริษัทที่ลำพูน และกรุงเทพมหานคร

จากประสบการณ์ของผู้บริหาร บริษัทรักษาความปลอดภัย บอสจำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจรักษาความปลอดภัยมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานและมีการตรวจสอบ การทำงานอย่างใกล้ชิดและใส่ใจผู้ใช้บริการมาโดยตลอด และเรายังมุ่งมั่นพัฒนางานด้าน รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

การฝึกอบรม


ทำไมต้องเลือกเรา?


1.ทีมฝ่ายบริหาร บริษัทรักษาความปลอดภัยบอสจำกัด เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัยและบริการรักษาความสะอาดแบบครบวงจรมีการวางผังองค์กรที่เหมาะสมในการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหัวใจสำคัญคือลูกค้าเป็นหลัก

2.บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนรปภที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมมีการดูแลพนักงานด้วยสวัสดิ์การที่ดีเยี่ยมทำให้พนักงานรปภทุกนายมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

3.บริษัทมีการสร้างพนักงานรปภมืออาชีพและมีคุณภาพโดยการฝึกอบรมระเบียบวินัยอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

4.บริษัท มีบริการหลังการขายที่เอาใจใส่ในการบริการ โดยให้ฝ่ายบริหารเข้าพบลูกค้าทุกเดือนเพื่อทราบความต้องการของลูกค้าในการปฎิบัติหน้าที่ต่างๆและนำมาแก้ไขปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งๆขึ้น

5.เรามีการประสานงานความปลอดภัยแบบครบวงจร ทั้งระบบกล้องCCTV ระบบกันขโมยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้ามาระงับเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น เรามีการใช้สายตรวจที่มีคุณภาพทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและพลเรือนที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเยี่ยม

การสรรหาบุคคลากร


เรามีวิธีการสรรหาคน การให้ค่าตอบแทน การคัดกรอง การฝึกอบรมและการรักษาคนของเราอย่างไร ในสภาพแวดล้อมที่มีอาชญากรรมร้ายแรงสูงเช่นทุกวันนี้ การรักษาความปลอดภัยจะประสบผลได้ก็ด้วยการสรรหา การคัดกรองและการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องให้มีความสามารถสูงสุด คนเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของเรา

งานของเราเป็นการสร้างคนให้ดูแลคนอื่น เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนายจ้างในอุดมคติในด้านอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย เราเสนอผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่หลากหลาย เช่นบ้านพัก เงินสะสม เบี้ยขยัน เงินรางวัล และอื่นๆ ดังนั้นเราจึงสามารถจูงใจและรักษาคนที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุดไว้กับเรา

และแน่นอนเมื่อรปภมีสวัสดิ์การที่ดีย่อมนำมาซึ่งการทำงานที่มีคุณภาพให้กับผู้ว่าจ้าง เรามีการดูแลรปภเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเราและใส่ใจ พนักงานของเราทุกคนจึงทำงานด้วยใจและความตั้งใจในวิชาชีพรักษาความปลอดภัย

เราคัดเลือกบุคคลากรเพื่อร่วมทำงานและมีนโยบายดังต่อไปนี้


  • มีใจรักที่จะให้บริการ
  • ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี
  • มีระเบียบวินัย
  • ทำงานหนัก อดทน มีวินัย
  • มีความรวดเร็วว่องไว
  • ตั้งใจจริง
  • สามารถปรับตัวได้
  • มีความเอาใจใส่
  • มีความภาคภูมิใจ
  • รู้จักใช้กลยุทธ์อย่างถูกวิธีเหมาะสมกับหน้างาน

การคัดกรอง


โปรแกรมการรักษาความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของพนักงาน วิธีการที่กว้างขวางของเราในการคัดกรอง และว่าจ้างบุคลากร ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเราจ้างเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเท่านั้น

การตรวจสอบประวัติ


ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียงชั้นนำในด้านอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจในความยุติธรรมแก่พนักงานของเรา

การตรวจสอบหาสารเสพติด

เนื่องจากเรามีความตั้งใจให้สถานที่ทำงานของเราเป็นสถานที่ที่ปลอดยาเสพติด ดังนั้นผู้ที่สมัครเข้าทำงานกับบริษัทฯ ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบหาสารเสพติดก่อนที่จะได้รับการว่าจ้าง

การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

ผู้สมัครงานจะได้รับโอกาสให้แสดงบุคลิกภาพของตน รวมทั้งทักษะในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร

โปรแกรมการนิเทศงาน

หลักสูตรเบื้องต้นสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำผู้สมัครงานให้รู้จักอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย ผู้สมัครต้องผ่านหลักสูตรนี้ รวมทั้งผ่านการประเมินผลก่อนที่จะได้รับการว่าจ้าง