อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย

สมัครงาน
มีนาคม 31, 2016

1.อุปกรณ์พื้นฐานทั่วไป อาทิเช่น กระบองป้องกันตัว กุญแจมือ เสื้อสะท้อนแสง เข็มขัดสนาม อุปกรณ์ด้านการจราจรอาทิเช่น นกหวีด กระบองไฟ ไฟฉายต่างๆ
2.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการรักษาความปลอดภัย อาทิเช่น นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตรวจเช็คการทำงานของรปภทางบริษัทคิดค่าบริการเดือนละ 3500 บาทต่อหนึ่งเครื่อง
3.อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น วิทยุสื่อสาร กรณีหน่วยงานที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างรปภประจำจุดต่างๆในพื้นที่การทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.กล้องCCTV และระบบป้องกับภัยชนิดต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทจะประเมินจากหน้างานและทำการเสนอราคาในอุปกรณ์เสริมต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้ว่าจ้าง

Comments are closed.