บริการของเรา

บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยคุณภาพเยี่ยมมาตราฐานสูง


บริษัท รักษาความปลอดภัยบอส จำกัด เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ให้บริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย คุณภาพเยี่ยม ด้วยประสบการณ์มากกว่า10 ปี! และมี ลูกค้าชั้นนำ มากมายให้ การยอมรับ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยทีมบริหารงานคุณภาพ และพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ผ่านการคัดเลือก และฝึกฝนมา อย่างดีเยี่ยม และได้รับอนุญาตตามกฎหมายอย่างถูกต้อง พร้อมให้บริการคุณทุกประเภทกิจการ

และนี่คือหนึ่งในบริการจากเรา นอกเหนือจากนี้บริษัทของเรา ยังมี การกำกับดูแลและติดตามผลการปฎิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ทางบริษัทจึงมีการจัดการความรับผิดชอบและประกันความเสียหาย อย่างได้มาตราฐานและเป็นสากล มีทีมงานการตลาด สายตรวจ และลูกค้าสัมพันธ์ บริการหลังการขาย เราพร้อมแล้วที่จะบริการคุณ ติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง !!!!

หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.


หนัาที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อ สวัสดิภาพ และทรัพย์สินของท่าน โดยหน้าที่หลักของ รปภ. สามารถจำแนกได้ดังนี้

 1. ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
 3. ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ
 4. ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
 5. อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
 6. ตรวจค้นพนักงานของผู้ว่าจ้างเมื่อเลิกงานหรือก่อนที่จะออกไปนอกบริเวณบริษัทฯ โรงงานหรือกิจการอื่นๆ ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
 7. รปภ. มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล การลงเวลาเข้า-ออก ในการทำงานของพนักงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต
 8. เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก อาคารหรือสถานที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้หรือตามระเบียบข้อบังคับด้านเวลา
 9. มีหน้าที่ เปิด-ปิดไฟฟ้า ตามเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้แต่ละจุดที่ได้รับมอบหมาย
 10. ในยามวิกาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณหน่วยงานที่รับผิดชอบทุก 1 ชั่วโมง
 11. หน่วยงานใดที่มีหัวหน้าชุดคอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หัวหน้าชุดจะต้องเดินตรวจดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตาม จุดต่างๆ
 12. ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนายที่เข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องผ่านการฝึกอบรม ในการดับเพลิงเบื้อง ต้น เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงหากกรณีเกิดเหตุ เพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามจนไม่สามารถดับได้ อันนำมาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
 13. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างละเอียด เพื่อรายงานเสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกวัน หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย จะได้หาทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัทฯหน้าที่และความรับผิดชอบ

ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยหน้าที่และนโยบายของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัดอีกส่วนหนึ่งด้วยหรือตามขอบเขตงานจ้าง

ขั้นตอนการจ้างบอดี้การ์ดของเรา


การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือ บอดี้การ์ด นั้นถือได้ว่ามีความสำคัญมากในการลงรายละเอียดงานในส่วนต่างๆ ลูกค้ามีความจำเป็นในการให้ข้อมูลเชิงลึกให้ได้มากที่สุดกับทางบริษ้ทผู้ให้บริการบอดี้การ์ด โดยข้อมูลต่างๆจะเป็นความลับเฉพาะทีมงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

การเตรียมข้อมูลในการให้กับทางทีมบอดี้การ์ด มีคร่าวๆดังนี้

ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า


การจ้างบอดี้การ์ด ทางบริษีทฯ จะมีเจ้าหน้าที่พูดคุยสอบถามข้อมูลพื้นฐานและมีแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลของวีไอพี ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ, ID Card, Passport, กรุ๊ปเลือด, โรคประจำตัว, ยาที่ใช้เป็นประจำ, การแพ้ยา/แพ้อาหาร, เบอร์ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

ข้อมูลด้านความต้องการของลูกค้าที่ให้ทางทีมบอดี้การ์ดช่วยเหลือ


ลูกค้าต้องแจ้งถึงความต้องการในการจ้างบอดี้การ์ด เช่น ต้องการจ้างบอดี้การ์ดสำหรับงานด้านไหน เป็นต้น นอกจากนี้ทางลูกค้าจำเป็นต้องให้ข้อมูลเชิงลึกทางทีมงานบอดี้การ์ดอย่างครบถ้วน อาทิเช่น ท่านมีคู่กรณีหรือไม่ คู่กรณีเป็นใครมีข้อมูลประกอบเบื้องต้น, ท่านมีการถูกคู่กรณีแอบติดตามหรือไม่ ข้อกังวลด้านความปลอดภัยของท่าน รวมไปถึงบอดี้การ์ดดาราศิลปินที่ต้องการทีมบอดี้การ์ดอารักขาคุ้มกันในการป้องกันการเข้าถึงตัวดาราศิลปินนั้นๆ, การกำหนดบัตร staff ในการเข้าถึงจุดต่างๆ, กรณีลูกค้านักธุรกิจหากท่านมีศัตรูส่วนตัวคู่แข่งทางการค้าท่านจำเป็นต้องแจ้งให้ทางทีมบอดี้การ์ดทราบ หรือกรณีลูกค้ามหาเศรษฐี/เซเลบบริตี้ที่ต้องการทีมบอดี้การ์ดอารักขาคุ้มกันไปในสถานที่ต่างๆ ท่านอาจต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงความเป็นส่วนตัว ซึ่งในข้อมูลตรงนี้ทางทีมงานบอดี้การ์ดจะทำการประเมินในการจัดทีมบอดี้การ์ดอารักขาคุ้มกันได้ตรงตามเนื้อหางาน ตรงจุดของปัญหาและข้อกังวลในด้านความปลอดภัย โดยบอดี้การ์ดแต่ละนาย Level, Skill ความถนัดเฉพาะด้านและประสบการณ์ด้านความชำนาญงานในการอารักขาคุ้มกันแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้า/วีไอพีจะได้ทีมบอดี้การ์ดที่สามารถตอบโจทย์ในปัญหาและความต้องการได้ตรงจุด ตามที่ท่านต้องการ ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับงานผิดกฎหมายทุกกรณี

การแจ้งกำหนดการ วัน เวลา สถานที่ นัดหมาย


เมื่อทางลูกค้าตกลงการว่างจ้างบอดี้การ์ด ทำการสรุปวัน เวลา สถานที่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง จะมีทีมงานหัวหน้าชุดที่จะพาทีมบอดี้การ์ดไปทำการซ้อมเดินจุด และวาง Security Plan แผนงานต่างๆ การวางจุดสำหรับ Security พื้นที่ การวางแผนงานหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือในสถานการณ์คับขันต่างๆ อาทิเช่น การดูจุดสูงข่ม, การจัดที่จอดรถ, การใช้ลิฟท์, การใช่ช่องทางพิเศษ, การประสานงานเจ้าหน้าที่ฝ่าย Security อาคารสถานที่นั้นๆ, เป็นต้น เพื่อมีแผนการรองรับสถานการณ์นั้นๆ โดยการซ้อมเดินจุดนี้เราจะทำการซ้อมแผนล่วงหน้าก่อนวันเริ่มงานเราจะมีทีมงานที่วางแผนงานนำแผนงานให้ท่านตรวจสอบการปฎิบัติงานก่อนเริ่มงาน

บอดี้การ์ดของเรา


 • ทีมงานบอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกหลักสูตร การอารักขาบุคคลสำคัญมาโดยเฉพาะ
 • บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่มีความรู้ข้อบทกฎหมายแห่งราชอณาจักรไทย
 • บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมไปถึงการทำ CPR
 • บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน และไม่มีประวัติเสียหายในการทำงาน
 • บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา คดีอาชญากรรม คดียาเสพติด และคดีร้ายแรงต่างๆ
 • บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อร้ายแรง
 • บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
 • บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี
 • บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้มีวุฒิภาวะ ทั้งอารมณ์ ความคิด และ จิตใจ ที่ดี.