ทำไมต้องเลือกเรา

บริการรักษาความปลอดภัย
มีนาคม 31, 2016
การฝึกอบรม
มีนาคม 31, 2016

1.ทีมฝ่ายบริหาร บริษัทรักษาความปลอดภัยบอสจำกัด เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัยและบริการรักษาความสะอาดแบบครบวงจรมีการวางผังองค์กรที่เหมาะสมในการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหัวใจสำคัญคือลูกค้าเป็นหลัก
2.บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนรปภที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมมีการดูแลพนักงานด้วยสวัสดิ์การที่ดีเยี่ยมทำให้พนักงานรปภทุกนายมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3.บริษัทมีการสร้างพนักงานรปภมืออาชีพและมีคุณภาพโดยการฝึกอบรมระเบียบวินัยอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด
4.บริษัท มีบริการหลังการขายที่เอาใจใส่ในการบริการ โดยให้ฝ่ายบริหารเข้าพบลูกค้าทุกเดือนเพื่อทราบความต้องการของลูกค้าในการปฎิบัติหน้าที่ต่างๆและนำมาแก้ไขปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งๆขึ้น
5.เรามีการประสานงานความปลอดภัยแบบครบวงจร ทั้งระบบกล้องCCTV ระบบกันขโมยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้ามาระงับเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น เรามีการใช้สายตรวจที่มีคุณภาพทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและพลเรือนที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเยี่ยม

Comments are closed.