post

อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย

1.อุปกรณ์พื้นฐานทั่วไป อาทิเช่น กระบองป้องกันตัว กุญแจมือ เสื้อสะท้อนแสง เข็มขัดสนาม อุปกรณ์ด้านการจราจรอาทิเช่น นกหวีด กระบองไฟ ไฟฉายต่างๆ
2.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการรักษาความปลอดภัย อาทิเช่น นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตรวจเช็คการทำงานของรปภทางบริษัทคิดค่าบริการเดือนละ 3500 บาทต่อหนึ่งเครื่อง
3.อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น วิทยุสื่อสาร กรณีหน่วยงานที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างรปภประจำจุดต่างๆในพื้นที่การทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.กล้องCCTV และระบบป้องกับภัยชนิดต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทจะประเมินจากหน้างานและทำการเสนอราคาในอุปกรณ์เสริมต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้ว่าจ้าง

post

สมัครงาน

พนักงานทุกคนต้องทำประวัติพร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งให้กับผู้ว่าจ้างก่อนลงทำงานทุกคน

คุณสมบัติ
• ชาย-หญิง
• อายุ 20 ปี ถึง 50 ปี
เอกสารการสมัครงาน
1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 4 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 3 ชุด
3. ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด
4. วุฒิการศึกษา (ถ้ามี )
5. พิมพ์ลายนิ้วมือส่งตรวจสอบ 1 ชุด

ติดต่อฝ่ายบุคคล

post

การฝึกอบรม

post

ทำไมต้องเลือกเรา

1.ทีมฝ่ายบริหาร ไทเกอร์ทเวนตี้โฟร์เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จำกัด เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัยและบริการรักษาความสะอาดแบบครบวงจรมีการวางผังองค์กรที่เหมาะสมในการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหัวใจสำคัญคือลูกค้าเป็นหลัก
2.บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนรปภที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมมีการดูแลพนักงานด้วยสวัสดิ์การที่ดีเยี่ยมทำให้พนักงานรปภทุกนายมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3.บริษัทมีการสร้างพนักงานรปภมืออาชีพและมีคุณภาพโดยการฝึกอบรมระเบียบวินัยอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด
4.บริษัท มีบริการหลังการขายที่เอาใจใส่ในการบริการ โดยให้ฝ่ายบริหารเข้าพบลูกค้าทุกเดือนเพื่อทราบความต้องการของลูกค้าในการปฎิบัติหน้าที่ต่างๆและนำมาแก้ไขปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งๆขึ้น
5.เรามีการประสานงานความปลอดภัยแบบครบวงจร ทั้งระบบกล้องCCTV ระบบกันขโมยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้ามาระงับเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น เรามีการใช้สายตรวจที่มีคุณภาพทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและพลเรือนที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเยี่ยม

post

บริการรักษาความปลอดภัย

ปลอดภัยที่ผสมผสานและเหมาะสมแก่ลูกค้าของเรา ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยโดยรวมทั้งหมดในพื้นที่ของลูกค้าในราคาเดิมที่ลูกค้าจ่ายอยู่แล้วหรือในราคาที่อาจถูกกว่านั้นโดยที่ลูกค้าจะได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมหรือมากยิ่งขึ้น
บริการการรักษาความปลอดภัยของไทเกอร์ ทเวนตี้โฟร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ประกอบด้วย
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จัดส่งรปภคุณภาพให้แก่หน่วยงานของท่าน
 บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
 บริการรักษาความปลอดภัยเคลื่อนที่
 ระบบการรักษาความปลอดภัยโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น การ์ดทัวร์ซิสเท็ม กล้องCCTV
 ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
 บริการสืบสวนสอบสวนและการให้คำปรึกษาของไทเกอร์ทเวนตี้โฟร์เซอร์วิสเซส
 บริการการอารักขาผู้บริหารหรือบุคคลสำคัญ

post

เกี่ยวกับเรา

ธุรกิจของเราคือการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานของท่านด้วยการบริการที่เอาใจใส่และยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางและให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักธุรกิจบริษัทไทเกอร์ ทเวนตี้โฟร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด คืองานรักษาความปลอดภัย และงานบริการทำความสะอาดแบบครบวงจร บริการสนับสนุนบุคลากรงานต่างๆ บริการบอดี้การ์ดส่วนตัว บริการจัดงานแบบครบวงจร บริการวางระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรและทันสมัยที่สุด เรามีการประเมินหน้างานฟรีให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและเสนอราคาให้ลูกค้าเพื่อตัดสินใจ เราเป็นมืออาชีพด้านการบริการทุกชนิด มีทีมงานและผู้บริหารตลอดจนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ อาทิเช่น งานด้านรักษาความปลอดภัยเรามีการฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องความปลอดภัยเฉพาะด้านโดยเฉพาะเพื่อให้การบริการรักษาความปลอดภัยมีความปลอดภัยขั้นสูงสุด และเพื่อให้ท่านสามารถสามารถดำเนินธุรกิจของท่านได้อย่างไร้กังวลและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของท่านด้านการรักษาความปลอดภัยและบริการอื่นๆที่เราดูแลจะช่วยลดความยุ่งยากและประหยัดค่าใช้จ่ายและป้องกับความเสียหายของทรัพย์สินให้กับท่านอีกทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเมื่อให้เราเข้าดูแลการบริการต่างๆ
บริการที่หลากหลายของ TTS ไทเกอร์ ทเวนตี้โฟร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
• Facility Management การบริการแบบครบวงจร
• Cleaning Services บริการทำความสะอาด
• Property Services บริการรอบพื้นที่สำนักงาน
• Security Services บริการรักษาความปลอดภัย
พนักงาน TTS สร้างมูลค่าของงานด้วยการทำงานเหมือนเป็นสมาชิกในองค์กรของลูกค้า องค์ประกอบสำคัญของ TTS คือกลยุทธ์ในการการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถในการทำงาน การทำงานเป็นทีม และกำกับดูแลงานของตนเองที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมนอกจากการพัฒนาพนักงาน TTSได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
แบรนด์ของเราสร้างบนความเป็นมืออาชีพในการรักษาความปลอดภัย
กลยุทธ์ของบริษัท
คือ การให้ค่าตอบแทนพนักงาน รปภ.สูง มีสวัสดิการที่ดี ปกครองดูแลกันฉันท์พี่น้อง เพื่อให้พนักงาน รปภ.มีสวัสดิ์การที่ดีส่งผลต่อประสิทธิ์ภาพการทำงานที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัยดี มีทักษะในการเป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ