post

ธุรกิจของเราคือการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานของท่านด้วยการบริการที่เอาใจใส่และยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางและให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักธุรกิจบริษัทไทเกอร์ ทเวนตี้โฟร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด คืองานรักษาความปลอดภัย และงานบริการทำความสะอาดแบบครบวงจร บริการสนับสนุนบุคลากรงานต่างๆ บริการบอดี้การ์ดส่วนตัว บริการจัดงานแบบครบวงจร บริการวางระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรและทันสมัยที่สุด เรามีการประเมินหน้างานฟรีให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและเสนอราคาให้ลูกค้าเพื่อตัดสินใจ เราเป็นมืออาชีพด้านการบริการทุกชนิด มีทีมงานและผู้บริหารตลอดจนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ อาทิเช่น งานด้านรักษาความปลอดภัยเรามีการฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องความปลอดภัยเฉพาะด้านโดยเฉพาะเพื่อให้การบริการรักษาความปลอดภัยมีความปลอดภัยขั้นสูงสุด และเพื่อให้ท่านสามารถสามารถดำเนินธุรกิจของท่านได้อย่างไร้กังวลและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของท่านด้านการรักษาความปลอดภัยและบริการอื่นๆที่เราดูแลจะช่วยลดความยุ่งยากและประหยัดค่าใช้จ่ายและป้องกับความเสียหายของทรัพย์สินให้กับท่านอีกทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเมื่อให้เราเข้าดูแลการบริการต่างๆ
บริการที่หลากหลายของ TTS ไทเกอร์ ทเวนตี้โฟร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
• Facility Management การบริการแบบครบวงจร
• Cleaning Services บริการทำความสะอาด
• Property Services บริการรอบพื้นที่สำนักงาน
• Security Services บริการรักษาความปลอดภัย
พนักงาน TTS สร้างมูลค่าของงานด้วยการทำงานเหมือนเป็นสมาชิกในองค์กรของลูกค้า องค์ประกอบสำคัญของ TTS คือกลยุทธ์ในการการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถในการทำงาน การทำงานเป็นทีม และกำกับดูแลงานของตนเองที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมนอกจากการพัฒนาพนักงาน TTSได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
แบรนด์ของเราสร้างบนความเป็นมืออาชีพในการรักษาความปลอดภัย
กลยุทธ์ของบริษัท
คือ การให้ค่าตอบแทนพนักงาน รปภ.สูง มีสวัสดิการที่ดี ปกครองดูแลกันฉันท์พี่น้อง เพื่อให้พนักงาน รปภ.มีสวัสดิ์การที่ดีส่งผลต่อประสิทธิ์ภาพการทำงานที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัยดี มีทักษะในการเป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ