post

ปลอดภัยที่ผสมผสานและเหมาะสมแก่ลูกค้าของเรา ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยโดยรวมทั้งหมดในพื้นที่ของลูกค้าในราคาเดิมที่ลูกค้าจ่ายอยู่แล้วหรือในราคาที่อาจถูกกว่านั้นโดยที่ลูกค้าจะได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมหรือมากยิ่งขึ้น
บริการการรักษาความปลอดภัยของไทเกอร์ ทเวนตี้โฟร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ประกอบด้วย
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จัดส่งรปภคุณภาพให้แก่หน่วยงานของท่าน
 บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
 บริการรักษาความปลอดภัยเคลื่อนที่
 ระบบการรักษาความปลอดภัยโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น การ์ดทัวร์ซิสเท็ม กล้องCCTV
 ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
 บริการสืบสวนสอบสวนและการให้คำปรึกษาของไทเกอร์ทเวนตี้โฟร์เซอร์วิสเซส
 บริการการอารักขาผู้บริหารหรือบุคคลสำคัญ